1 ใน 20 บริษัท ร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข

Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุขปีที่ 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ไฟส่องหน้า นัยธาดา นันทน์วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังปรับนอนแบรนด์ เซเดอร์เร่ เปิดเผยว่า ทางบริษัท ได้รับคัดเลือกจาก สสส.ให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace พร้อมส่งทีมงานนายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และ คณะมาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง

ในด้านความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 แก่พนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติจริง กับคณะทีมงาน สสส. ผลที่ได้รับดีเกินคาด ทำให้พนักงานของเรา มีความสุขในการทำงานมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะขยายผลออกไปสู่พนักงานอื่นๆ โดยตั้งเป้าพนักงานที่มีทั้งหมด 600 คน ภายในเดือนมิถุนายน 2561 และจะเร่งประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน โรงเรียน มูลนิธิต่างๆ เพื่อมอบเศษหนังที่เหลือจากการผลิตเก้าหนังปรับนอน แบรนด์ เซเดอร์เร่ ให้แก่ผู้คนที่สนใจนำไปแปรรูป สร้างมูลค่า และรายได้ให้แก่ตนเอง และ ครอบครัว โดยจะเริ่มทำกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นกลุ่มแรก เพื่อให้พวกเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสมาธิในการทำงาน และปัญหาอาการโรคซึมเศร้าลดลง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth