กสทช.พร้อมเปิดประมูล 95 เบอร์สวย รวยมงคล 26 พ.ย.นี้

สำนักงาน กสทช. เปิดตัว 95 เบอร์สวย รวยมงคล นำมาประมูล 26 พ.ย. นี้ โดยให้ผู้สนใจประมูลลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 26 พ.ย. นี้

สำนักงาน กสทช. จะจัดประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 3 จำนวน 95 เลขหมาย แบ่งเป็น เลขหมาย 7 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 13 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 3,000,000 บาท เลขหมายสวย 6 ตัวเหมือนติดกัน จำนวน 77 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท และเลขหมาย 4 ตัวเหมือนติดกันสองชุด จำนวน 5 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นการประมูล 500,000 บาท โดยการประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลผ่าน web ภายในสถานที่ประมูลอาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 09.09 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews